Pomôžte nám byť PRIMA

Vďaka Vášmu daru môžeme svoju prácu robiť lepšie a efektívnejšie. Príspevkom 1€ zabezpečíte 1 základný balíček zdravotníckeho materiálu, sumou 5€ zabezpečíte 1 klientovi potravinový balíček, kávu a čaj na mesiac, sumou 13€ pomôžete poskytnúť kvalitné zdravotné ošetrenie klienta 4x do mesiaca.

Výška pravidelného daru / mesiac
/m